Leren denken vanuit de natuur

Waar let ik op bij het ontwerpen en aanleggen van een ecologische tuin? Wat zijn belangrijke aspecten om een ecologisch terrein goed te beheren ? En vooral hoe maak je een ecologische buitenruimte die jarenlang plezier biedt aan de gebruikers (mens en dier).  Marius en Jacqueline van Anno2000 zijn in februari 2018 gestart met de inspirerende cursus voor ecologisch hovenier. De opleiding duurt twee jaar en wordt gegeven door Stichting Oase in samenwerking met Terra Next. Deze stichting zet zich in voor meer natuurlijke tuinen en parken en zorgt met deze opleiding dat de kennis wordt uitgebreid en vastgehouden.

In de opleiding komen verschillende aspecten aan bod: het uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van aanleg, beheer van ecologische terreinen, technieken zoals het bouwen van stapelmuren, vlechtheggen en vijvers, en heel veel leren over landschappelijke thema's zoals de bodem, de flora en de fauna.

Het is erg leuk en uitdagend de opgedane kennis toe te passen. Zo kunnen we nog intensiever bezig zijn om tuinen/buitenruimtes groen in te richten en de beleving van een groene ecologische omgeving te optimaliseren.