Bloemrijk lint langs de straten

De woonwijk de Greiden in Heerenveen is ontstaan in de jaren zeventig en is gelegen aan de westzijde van de stad. Onder de bewoners is door de Wijkvereniging BUITENgewoon de Greiden en de gemeente Heerenveen een enquête gehouden waardoor een buurtkansenkaart voor een loop- en beweegroute tot stand is gekomen.

Langs de Wiekslag is een onderdeel van deze route gerealiseerd. Pieter Jansma van Studio Habitats heeft in samenwerking met Anno2000 voor dit deel een plan ontworpen. Wat eerst nog een grasveld (hondenpoepveldje) met grote oude iepen was, is omgevormd naar een aantrekkelijk parkje met een meanderende looproute. Het is een bloemrijk lint in de wijk geworden. Het hout van een aantal gekapte oude iepen is hergebruikt voor speelelementen en bankjes. Langs de wandelroute liggen aantrekkelijke borders met vaste planten en inheemse soorten, die veel insecten aantrekken. Tevens is het grasveld vervangen door bloemenweides. Door de aanwezigheid van insectenhotels is dit een prachtige biotoop geworden in de stad. Voor de opvang van regenwater is een wadi gemaakt, wat tevens een plek is met stapstammen om jezelf uit te dagen en waar kinderen kunnen spelen. Hoe heerlijk is het om al bewegend te genieten van geuren en kleuren, fladderende vlinders en rondzoemende bijen.

“Voor het beheer is het een andere manier van omgaan met de natuur. Wel wat ingewikkelder is, maar met een mooi resultaat”, aldus de beheerder.