De weg van het regenwater volgen

Zeker met de hoeveelheden die de laatste tijd vallen. Om het riool te ontlasten zijn er zowel voor particuliere tuinen als schoolpleinen en speelnatuurprojecten allerlei leuke methoden om het regenwater af te voeren en te gebruiken.

Voor particuliere tuinen is het handig op de regenpijp een hemelwateronderbreker te plaatsen. Bij tijden van regen kun je het water laten infiltreren in de ondergrond van je eigen tuin. Door het maken van een gootje richting de beplanting begeleid je het water hier naar toe. Als je de plek waar de beplanting of het gazon is, verlaagd aanlegt, kan het regenwater nog makkelijker worden opgevangen. In extreem nattere periodes klap je de onderbreker dicht. Zo kun je de hoeveelheid neerslag die je wilt gebruiken in je tuin reguleren.

Scholen hebben over het algemeen een groot dakoppervlak. Al het regenwater wordt vaak afgevoerd naar het riool wat voor een enorme belasting zorgt van het rioolstelsel. We zorgen ervoor dat het bij de regenpijpen wordt afgekoppeld. Het water kan via gootjes naar verdiepte delen van het plein stromen en kan geleidelijk wegzakken in de ondergrond. De lager gelegen delen functioneren dan als wadi’s. Opvangen in een watertank is ook een mogelijkheid, zo kan het gebruikt worden voor de planten in de moestuin. 

Door het maken van deze waterbuffers blijven de planten, bomen en struiken in tijden van droogte ook goed groeien. Het draagt bij aan vermindering van verdroging en zorgt daarnaast voor extra speelplezier en heeft tevens een educatieve waarde.