Rekenen en taal in de buitenlucht

Er is weer een schoolplein in Dronten groener geworden! Het plein van basisschool De Wilgerijs nodigt op deze manier meer uit en is aantrekkelijker om te spelen. En dat simpelweg door tegels eruit te halen en de plekken te vergroenen.

Op het schoolplein is een groene speelplek ontstaan met een struikenbosje, een zandspeelplek, en een speelbosje. Het struikenbosje flankeert een buitenlokaal voor lessen in de buitenlucht. Lekker aan de gang met reken- en taalspelletjes in een groene omgeving. Door in het hekwerk openingen te knippen in het betongaas is er een toegang gemaakt tot een bestaand bosje langs de school, wat nu fungeert als speelbosje. En dat kun je heel goed gebruiken met verstoppertje spelen! Door het bosje loopt een takkenril: goed voor vogels, egels en insecten en voor de kinderen leuk om dit te ontdekken en erover te leren.