In de jungle staat een echte jeep

Wat een heerlijk uitdagend groen schoolplein is het geworden. Op het plein van basisschool De Ontdekking in Apeldoorn is een bijzonder project gerealiseerd, waarbij natuurlijk het spelen op een groen schoolplein belangrijk is, maar ook het afkoppelen van het regenwater. Dit in het kader van de blauw-groene visie, wat betekent dat het regenwater niet meer in het riool afloopt, maar in de omgeving. Dit houdt letterlijk in dat de regenpijpen doorgezaagd worden waardoor het water stroomt naar de lagere gedeeltes van het schoolplein. Hier kan het infiltreren waardoor ook het groen beter gedijt in drogere zomers. Voor de kinderen levert dat buiten een speelplek een uitdaging op om bij veel neerslag de voeten droog te houden op een stammen- en keienspel.

Verder is er op dit schoolplein een jungle met een echte jeep, en kunnen kinderen klauteren over verhoogde platformen en de touwbaan, verstoppertje spelen, en even lekker chillen in het kraaiennest. Op de waterspeelplek mag je kliederen met zand en water. In het Universum is een buitenklas gemaakt voor lessen in de open lucht. Op het podium kun je een voorstelling geven waar de hele school van kan genieten.