Een extra speelwaarde en bewustwording

Helemaal klaar voor de toekomst: het schoolplein van KBS De Polhaar in Dalfsen is van een grijs tegelplein veranderd in een klimaatbestendig speellandschap. Het hemelwater wordt afgekoppeld, het plein is heel veel tegels kwijt, het is nog meer vergroend met inheemse beplanting en het is voor de kinderen een afwisselend, uitdagend en leerzaam plein geworden.

In de nieuwe situatie is de afvoer van het regenwater naar het riool losgekoppeld. Het regenwater vanuit de afgekoppelde regenpijpen vindt zijn weg via molgoten naar verlagingen in de beplanting. Het regenwater wat intern wordt afgevoerd loopt via een ondergronds stelsel naar een dikke kromme buis die uitstroomt over een stapel keien. Zo wordt het zichtbaar en zorgt voor een extra speelwaarde en bewustwording. Vandaaruit stroomt het naar het vergroende speelterrein aan de oostzijde van het plein. Dat betekent dat bij hevige regenval een deel van het speellandschap tijdelijk onder water staat. De lager gelegen delen functioneren dan als speelwadi’s.

Het water infiltreert langzaamaan in de bodem en vormt een waterbuffer. Door het maken van deze waterbuffers blijven de planten, bomen en struiken in tijden van droogte ook goed groeien. Zo blijft er schaduw op het plein, wat zorgt voor verkoeling. Om het spelen met en het leren van de waarde van water nog meer te stimuleren staat er op een heuvel een zwengelpomp. Dit zorgt voor extra speelplezier en heeft tevens een educatieve waarde. De kinderen kunnen het water volgen en bouwen, en boetseren met het zand en leren over de waarde van water!

En wil je jezelf even lekker uitdagen, dan kun je klimmen en klauteren op het hogere klimparcours, wat onderdeel uitmaakt van de speelwadi. Foto's en filmmateriaal: Thomas Klomp en Anno2000